A GIMNÁZIUMBAN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK (2020-2021)

NévVégzettségAmely szakra képesített
Agócs Mihálynéfőiskolakémia
Bakos Andrásegyetemképgrafikus művész
okleveles vizuális nevelőtanár
Balogh Éva (gyes)egyetemmagyar nyelv és irodalom
angol nyelv
Bartalosné Agócs Irénegyetemmatematika
fizika
Bóna Gáboregyetemföldrajz
történelem
Deuss-Gyenes Gabriellaegyetemangol
Ekecsi Erzsébetegyetemmagyar nyelv és irodalom
történelem
Farnek Mónikaegyetemangol nyelv
Fehérné Keserű Katalinegyetembiológia
kémia
Hornyánszki Christianeegyetemnémet
Horváth Balázsegyetembiológia
földrajz
Horváth Péterfőiskolaének-zene
Kernné Rujder Erzsébetegyetemmagyar nyelv és irodalom
orosz nyelv
Lajkó Krisztina
(gyes)
egyetemangol nyelv
László Sándor Gábornéegyetemmatematika, rajz
Loósz Nóraegyetemnémet nyelv
angol nyelv
Nagy Ágota (gyes)egyetemmatematika
Pálfiné Sűrű Annaegyetemkémia
német nyelv
Puskás Zsoltegyetemföldrajz, történelem
Rabóczki Ildikóegyetemnémet nyelv
történelem
Rostási Nándorfőiskolamatematika
testnevelés
Simonovicsné Hegedűs Lauraegyetemmagyar nyelv és
irodalom
Dr. Stingliné Endrődy Anikóegyetemmatematika
kémia
Varró Józsefegyetemangol nyelv is irodalom
testnevelés
Veisz Ágnesegyeteminformatika tanár
Viczainé Lajkó Anita (csed)egyetemmagyar nyelv és irodalom
történelem