általános kategóriaarchívum

Rendkívüli felvételi eljárás – 2023/2024-es tanév

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Kezdetét vette a rendkívüli felvételi eljárás. Ennek keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely középfokú oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamiért nem sikerült. A rendkívüli felvételi eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már nem központilag történik. Fontos, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben is, ha sikertelen volt a felvételi vizsgájuk.

Iskolánkban a 2023/2024-es tanévre a fel nem vett tanulóknak is maradt még esély, lehetőségünk van a rendkívüli felvételi eljárás keretében még

(A megfelelő képzésre kattintva letölthető a hozzá tartozó jelentkezési lap)

Akik szeretnék, hogy gyermekük a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium 4 évfolyamos vagy 6 évfolyamos képzésében tanuljon tovább, azok a rendkívüli felvételi eljárás során 2023. augusztus 31-ig

A beiratkozás 2023. június 22-23-án lesz.

További kérdés esetén, kérjük, forduljon hozzám bizalommal.

Puskás Zsolt

megbízott intézményvezető

+36 30 330 6294

Adó 1% – 2023

Tisztelt Adófizetők!

Nagyon hálásak vagyunk a tavalyi felajánlások miatt Önöknek!

Az idei évben is köszönettel fogadjuk adományukat, illetve adójuk 1%-át az alapítványunk címére, számlaszámára, illetve adószámára:

“ÁLDOZZUNK GYERMEKEINK TUDÁSÁÉRT!” ALAPÍTVÁNY
7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.
számlaszám:
70600016-14000113
adószám:
19232032-1-17

Duna-parti túra – 2023. 04. 08.

Kedves Túrázni Vágyók!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium szervezésében 2023. 04. 08-án (szombaton) Duna-parti túra kerül megszervezésre.

A túra útvonala: Duna-part, Omlás, Halász-kő, Alsó-rév, Alsó-Öreghegy, Gyöngyszem-kilátó, Kálvária

Gyülekezőhely: Dunaföldvár, Templom utca 5. (a gimnázium főbejárata)

Indulás: 8 óra 30 perckor

A túra hossza: kb. 3 km; időtartama: kb. 2 óra

A részvétel ingyenes, eső esetén a túra elmarad.

Jelentkezni lehet Puskás Zsolt tanár úrnál személyesen, vagy e-mailben a magyarlaszlogimi1@gmail.com címen.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2023. március 15-i műsor

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium március 15-i műsora a 9.a és a 9.b osztály részvételével.
previous arrow
next arrow
Slider

Pénzügyi Témahét 2023

A pénz történetéről, bankkártyáról, hitelről és utazásokról (pl. pénzváltás) tartott angolul előadást Maurice Deuss a pénzügyi témahét keretében 2023. március 6-án a 11. és 12. évfolyamosoknak.

previous arrow
next arrow
Slider

Röplabda Diákolimpia 2023 – Tolna vármegyei döntő: GRATULÁLUNK!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium lány röplabda csapata a Röplabda Diákolimpia Tolna Vármegyei Döntőjén 2. helyezést ért el!

GRATULÁLUNK!

previous arrow
next arrow
Slider

Röplabda Diákolimpia 2023 – Tolna vármegyei selejtező: GRATULÁLUNK!

A röplabda Diákolimpia Tolna vármegyei selejtezőjének a csoportmérkőzését megnyerték az MLG-s lányok! GRATULÁLUNK!
previous arrow
next arrow
Slider

Intézményvezetői álláspályázat – 2023. 02. 20.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Dunaföldvári Magyar László Gimnázium
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. – 2028. augusztus 15-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/67-1/2023), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT-Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezetői beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Dunaföldvár
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/3657
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.02.20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Felvételi elbeszélgetés kilencedikeseknek 2023

Kedves leendő KILENCEDIKESEK!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban 2023. 02. 18-án 8 órai kezdettel felvételi elbeszélgetést tartunk a négy évfolyamos képzésünk iránt érdeklődőknek.

Egy ismerkedési beszélgetésre kell számítani. Hozzátok magatokkal a személyi igazolványt vagy a diákigazolványt!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Nyílt nap (hatévfolyamos képzés) – 2023.02.02.

Nyílt nap a Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban!

A hat évfolyamos képzésünkkel kapcsolatban nyílt napot tartunk 2023.02.02-án 15:00 órától 19:00 óráig. Gimnazisták kísérik az érdeklődő diákokat a gimnáziumban, közben játékos feladatokat oldhatnak meg a hatodikosok. Délutánra szervezzük a nyílt napot, hogy ne akadályozza az általános iskolai tanítást. Az esemény végén a szülőknek adunk tájékoztatást.

Érdeklődési szándékodat ezen regisztrációs lapra kattintva és kitöltve jelezheted felénk!

Takarítónői állás

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium TAKARÍTÓNŐT keres helyettesítésre (egyelőre 1 hónapos időtartamra).

Érdeklődni lehet a +36 (30) 330 6294-es, vagy a +36 (75) 541 269-es telefonszámon.

Intézményvezetői állás – 2022. 10. 03.

Belügyminiszter

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.január 21.-2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a pályázó szakmai önéletrajza,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a 74/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Belügyminiszter címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/223-2/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Dunaföldvári Magyar László Gimnázium-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       https://kozigallas.gov.hu/ – 2022. október 3.
 •       https://kk.gov.hu/szekszard – 2022. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére(7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Puskás Zsolt pályázata

Magyar László hét 2022

Tisztelt hölgyek és urak, kicsik és nagyok! Kedves régi és jelenlegi DMLG-sek!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját!
Ebből az alkalomból egy egész hetes programsorozatot hirdetünk.
A Magyar László hét keretein belül szeretettel várunk minden érdeklődőt 2022. november 7. és 12. között!
(iskolatörténeti kiálltás, gimi körbejárás – régi és új érdekességekkel, ünnepi műsor, sportversenyek)

Rendkívüli felvételi eljárás meghosszabbítva – 2022/2023-as tanév

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Gimnáziumunk 0001 gimnáziumi 4 évfolyamos képzésére a rendkívüli felvételi eljárást 2022. július 01. napjáig meghosszabítottuk!

Innen elérhető a KRÉTA “Beiratkozás középfokú intézménybe 2022.” című dokumentációja

További kérdés esetén továbbra is írjanak nekünk a magyarlaszlogimi1@gmail.com e-mail címre, vagy hívjon engem a +36303504171-es telefonszámon.

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető

Keszthelyi Helikon Ünnepségek – Gratulálunk!

Gratulálunk Pintér Patrik 12.a osztályos tanulónkak, Farkas Áron 9.b osztályos tanulónknak, valamint a Magyar László Gimnázium Néptáncegyüttesének a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken “Néptánc Szóló és Kamara”, valamint “Néptáncegyüttes” kategóriákban elért Ezüst fokozataikhoz!

MLG-sek a Beszédes héten 2022

previous arrow
next arrow
Slider

Kiválók kirándulása 2021

Hatalmas lelkesedéssel vágtunk neki az általunk csak „stréber kirándulásként” emlegetett egy napos jutalomútnak, melynek során idén Balatonfüredre, Veszprémbe és Nádasdladányba látogattunk el.

Első állomásunkon, Balatonfüreden először a Lóczy-barlangot néztük meg, majd egy kisebb túra során felkerestük a barlang felett lévő Jókai-kilátót. Bár a kilátóra felmászva rendkívül magasra lehetett jutni, sajnos mégsem láttunk túl sokat a panorámából a sűrűn gomolygó köd miatt. Mindenesetre nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy teljesítettük a túrát és megmásztuk a hegyet. 😊 Miután leértünk a hegyről, egy majdnem egy órás kis séta következett Balatonfüred városában, melynek végén a Tagore sétányra értünk, ahol csodálatos képeket készíthettünk és gyönyörködhettünk a Balaton szépségében.

A „magyar tenger” mellől már robogtunk is tovább Veszprémbe. Itt csapatokra osztódtunk és egy telefonos applikáció segítségével fedeztük fel a várost. 16 izgalmas kérdésre kellett megkeresnünk a választ. A feladatok megoldásával mindenki loholva igyekezett, hogy első lehessen és a beígért ajándékot is bezsebelhesse. Hogy megtaláljuk a válaszokat, az egész várost körbe „szaladgáltuk”, mindenféle emléktáblákat, templomokat és szobrokat is felkerestünk, illetve tüzetesen meg is néztük őket, hiszen általában igen becsapós kérdésekkel találkoztunk. Hatalmas élmény volt számunkra ez a játékos feladat, egymást heccelve rengeteget nevettünk és kiválóan szórakoztunk. A jutalmunk sem maradt el, mindenki egy képeslappal és egy matricával gazdagodott, ami mindig erre a szép napra fog bennünket emlékeztetni. A „flúgos futam” után következett egy kis szabadprogram, amit leginkább ebédelésre használtunk fel.

Kirándulásunk utolsó megállója Nádasdladány volt, ahol a Nádasdy család frissen felújított kastélyát látogattuk meg. Engem személy szerint lenyűgözött ez a kastély, különösen, hogy mennyire látogatóbaráttá lett kialakítva; például: majdnem minden teremben vannak kihelyezve székek, pamlagok, így mindenki nyugodtan kényelembe helyezheti magát; illetve a gyermekszobában ki lehet próbálni a korabeli játékokat is. A kastély parkjában tett séta is hangulatosan telt, kellemes zárása volt a napnak.

Összeségében fantasztikusan éreztem magam. A programok változatosak és szórakoztatóak voltak, mindenki kedvét lelte bennük. Rengeteget nevettünk, és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, amiket azóta is szívesen mesélünk mindenkinek.

Szebenyi Naomi

previous arrow
next arrow
Slider

Ismételt oltási kampány

Kedves Szülők!

A Tolna Megyei Kormányhivatal oltási kampányt szervez ismét. Újra lehet jelentkezni Covid-19 elleni első oltásra.

A gyermekek oltása Pfizer vakcinával történik.

Az oltás igénylését iskolánknak kell koordinálnia, ezért kérem, válasz-üzenetben jelezze 2021. szeptember 20-ig, ha gyermekét az iskolában szeretné beoltatni.

Válaszüzenetét lehetőleg most, de legkésőbb 2021. szeptember 20-ig  szíveskedjék megküldeni a Krétában, a frissen beiratkozott tanulók pedig az magyarlaszlogimi1@gmail.com email-címre. (A tanuló nevét kérjük megadni!)

Az oltáshoz az innen elérhető hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteniük, melyet a szülő és a tanuló is alá kell, hogy írjon. Ezen kívül előzetesen regisztrálnia kell gyermekét a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/  honlapon.

Továbbá tájékoztatom, hogy lehetőség van Szekszárdon a kórházi oltóponton az oltás felvételére, melyre az EESZT oldalán lehet időpontot foglalni az oltási regisztrációt követően. Ha az oltóponti lehetőséget mihamarabb igénybe veszi, gyermeke a második oltást is megkaphatja az iskolában.

Az oltásra kísérje el gyermekét, legyen nála TAJ-kártya, lakcímkártya és a hozzájáruló nyilatkozat.

Kérem, éljenek a lehetőséggel!  Legyen védett a gyermeke!

Üdvözlettel: Fehérné Keserű Katalin

Tanévnyitó 2021

Kedves MLG-s Diákok!

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium tanévnyitó ünnepélye 2021. szeptember 1-jén 8:00 órakor lesz a gimnázium kisudvarában.

Megjelenés ünneplő ruhában!

Gólyatábort helyettesítő “Ismerkedős” nap 2021

Kedves Gólyák!

Szeretettel várunk Benneteket az idei évben megrendezésre kerülő gólyatábort helyettesítő “ismerkedős napon”!

A gimnázium diákönkormányzata már 9. alkalommal szervez meg hasonló alkalmat, ami remek lehetőség arra, hogy a gólyák megismerkedjenek új osztálytársaikkal, tanáraikkal és persze az iskolával, ami idén is kicsit rendhagyó módon, de nem kevesebb lelkesedéssel és hasonlóan izgalmas programokkal kerül megrendezésre.

Pár dolog, amit hozz magaddal:

 • fürdőruha, váltóruha
 • törölköző
 • pohár
 • pulcsi, melegebb ruha estére

Az egész napos étkezést (tízórai, ebéd, vacsora) a gimnázium alapítványa biztosítja.

Helyszín: Magyar László Gimnázium, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

Időpont: 2021. augusztus 30. hétfő

 • gyülekező: 8:00 – 8:15
 • várható távozás: 21:00 – 22:00 között

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20.

Jelentkezés:

Csepeli Dalma
+36 30 991 9499
dalmacsepeli@gmail.com
(de aktív vagyok facebookon is 🙂)

Tájékoztatás oltásra jelentkezési határidő módosulásról

Kedves Szülők és Tanulók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az oltásra való jelentkezés határideje módosult: 2021. augusztus 25. 12:00

Kérjük, hogy az innen elérhető jelentkezési lapot, valamint az innen elérhető hozzájárulási nyilatkozatot MINDENKI töltse ki (akkor is, ha az oltást nem kérik), és juttassa vissza személyesen, vagy a magyarlaszlogimi1@gmail.com e-mail címre!

Üdvözlettel: Fehérné Keserű Katalin

Oltási kampány

Kedves Szülők!

A Tolna Megyei Kormányhivatal oltási kampányt szervez 2021. augusztus 30-31. napjára.

A gyermekek oltása Pfizer vakcinával történik.

Az oltás igénylését iskolánknak kell koordinálnia, ezért kérem, válasz-üzenetben jelezze, ha gyermekét augusztus 30-31-én  az iskolában szeretné beoltatni.

Válaszüzenetét lehetőleg most, de legkésőbb augusztus 3-ig szíveskedjék megküldeni a Krétában, a frissen  beiratkozott tanulók  pedig az magyarlaszlogimi1@gmail.com címre. (A tanuló nevét kérjük megadni!)

Az oltáshoz az innen elérhető hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteniük, melyet a szülő és a tanuló is alá kell, hogy írjon. Ezen kívül előzetesen regisztrálnia kell gyermekét a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/  honlapon.

Továbbá tájékoztatom, hogy lehetőség van korábbi időpontban Szekszárdon a kórházi oltóponton az oltás felvételére, melyre az EESZT oldalán lehet időpontot foglalni az oltási regisztrációt követően. Ha az oltóponti lehetőséget mihamarabb igénybe veszi, gyermeke a második oltást is megkaphatja az iskolában.

Az oltásra kísérje el gyermekét, legyen TAJ-kártya, lakcímkártya és a hozzájáruló nyilatkozat.

Kérem, éljenek a lehetőséggel!  Legyen védett a gyermeke!

Üdvözlettel: Fehérné Keserű Katalin

Nyári ügyelet 2021

Kedves Diákok és Szülők!

A Gimnáziumban a nyári ügyelet a következőképpen alakul:

Minden szerdán 8:00 – 12:00 között.

Köszönettel:

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető

Történelem-földrajz szakos tanár állás a Gimiben

Szekszárdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium

történelem – földrajz szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Történelem és földrajz tantárgyak oktatása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján. Versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, történelem-földrajz szakos tanári végzettség és szakképzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 •       Magyar állampolgárság.
 •       Cselekvőképesség.
 •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz.
 •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1. sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné Keserű Katalin intézményvezető nyújt, a +36 30 350-4171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Fehérné Keserű Katalin intézményvezető részére a magyarlaszlogimi1@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

közigállás link: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukmb3qgmc2

Jelenléti oktatás 2021. május 10-től

Kedves Diákok!

2021. május 10-től (hétfőtől) újra jelenléti oktatás lesz!

A járványügyi szabályok az őszihez képest nem változtak:

 • Belépéskor lázmérés szükséges
 • A maszk viselése tanórákon nagyon ajánlott, közösségi terekben kötelező
 • A távolságtartás és kézfertőtlenítés kötelező
 

Köszönettel:

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető

Alapítvány, Adó 1% – 2021/2022-es tanév

Idén is köszönettel fogadjuk adományukat, illetve adójuk 1%-át az alapítványunk címére, számlaszámára, illetve adószámára:

“ÁLDOZZUNK GYERMEKEINK TUDÁSÁÉRT!” ALAPÍTVÁNY

7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

számlaszám: 70600016-14000113

adószám: 19232032-1-17

Egyéni jelentkezés 2021

Kedves Hatodikosok és hatodikos gyermekek Szülei!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt az egyéni jelentkezési felület a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre!

A jelentkezési lap elérhető INNEN.

A részletes tájékoztatást EZEN A LINKEN olvashatják el.

A jelentkezési lap kitöltésében intézményünk szívesen áll a rendelkezésükre, minden munkanap 8:00 – 16:00 között.

Üdvözlettel:
Dunaföldvári Magyar László Gimnázium Pedagógusai

Járványhelyzeti tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményükben a mai napig nem érkezett bejelentés COVID-19 fertőzött tanulóról vagy dolgozóról. Továbbra is érvényesek a szabályok:
 • Mindenki viseljen maszkot,
 • a távolságtartás szabályait tartsa be,
 • gyakran fertőtlenítse a kezét!
A takarítók folyamatosan végzik a fertőtlenítő takarítást.
Lázmérés október 1-jétől:
 1. A reggeli beléptetés a főbejáraton és a hátsó bejáraton keresztül történik. Maszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező!
 2. Aki érkezik, köteles lázmérésnek alávetni magát a bejáratoknál lévő lázmérési pontokon.
  • Aki nem lázas, az beléphet.
  • Nagykorú személy és lázas (láza nem haladhatja meg a 37,8 °C-ot) nem maradhat az intézményben.
  • A kiskorú tanuló az elkülönítőbe kerül, ha lázas (láza meghaladhatja a 37,8 °C-ot) és értesítjük a szüleit, hogy jöjjenek érte.
A gimnázium épületébe csak az iskola dolgozói és tanulói léphetnek be!

Tanévnyitó 2020/2021-es tanévre

Kedves MLG-s Diákok!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium tanévnyitó ünnepélyét a járványügyi előírásoknak megfelelően

 • a 7.a osztálynak 2020. szeptember 1-jén, 8:00 órakor tartjuk a gimnázium kisudvarán. Gyülekező 7:50 órakor,
 • a felsőbb évfolyamok számára 2020. szeptember 1-jén, 9:00 órakor kezdődik az osztálytermekben.

MEGJELENÉS ÜNNEPLŐBEN!

Tanévkezdés 2020

Kedves MLG-s diákok!

Lassan kezdődik a 2020/2021-es tanév. Néhány fontos időpont:
 • 2020. augusztus 24. hétfő: javító- és osztályozóvizsgák
 • 2020. augusztus 25. kedd: osztályozóvizsgák

Az érintetteket levélben, illetve KRÉTA üzenetben értesítettem.

Tanévnyitó és tankönyvosztás: 2020. szeptember 1. kedd 8:00.

MEGJELENÉS ÜNNEPLŐ RUHÁBAN!

Még egy kis pihenést:

Fehérné Keserű Katalin

Beiratkozás – 2020/2021-es tanév

Kedves Szülők és leendő Diákok!

Lehetőség van beiratkozni a KRÉTA rendszer E-Ügyintézés felületén is 2020. 06. 15-től.

Ez a felület a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen érhető el, ahol a “Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” menüpontra kell kattintani.

Segítség a beiratkozáshoz:

 

Személyes megjelenés is szükséges!

Személyes megjelenés időpontja: 2020. 06. 22. 8:30 – 15:30

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről – 2020/2021. tanév

Tisztelt Szülők!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2020/2021. tanév szeptemberétől induló hit és erkölcstanoktatás keretében a Római Katolikus egyház, a Református egyház és az Evangélikus Egyház jelezték, hogy a hit és erkölcstanoktatás megszervezésében részt vesznek.

A római katolikus hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Pécsi Egyházmegye Dunaföldvári Plébánia
Székhely: 7621 Pécs Dóm tér 2.
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve és címe:
Pongrácz Gábor hitoktató
Cím: 7020 Dunaföldvár Templom utca 11.
Telefon: 06-75/541-153

A református hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Magyarországi Református Egyház Tolnai Református Egyházmegye
Székhely: 1146 Budapest Abonyi u. 21
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve, címe:
Lenkeyné Teleki Mária lelkész
Telefonszám: 06-30/841-1058

Az evangélikus hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Magyarországi Evangélikus Egyház Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség
Székhely: 1085 Budapest Üllői út 24.
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve, címe:
Molnár Iván lelkész
7020 Dunaföldvár Templom utca 36.
Telefon: 06-75/675-014

Tájékoztató a gimnáziumban bevezetett digitális munkarendről

Kedves szülők és kedves Diákok!

Március 16-tól az oktató nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik.

Fontos tudni, hogy ez nem tanítási szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.

Ezekhez a körülményekhez mindannyiunknak alkalmazkodni kell.

Ez az új munkarend tanárnak, diáknak komoly kihívást jelent. Ez egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, amely hozzájárul a járvány leküzdéséhez.

A tanítás-tanulás folyamata több digitális felületen zajlik, melyekről a szaktanárok tájékoztattak minden tanulót.

Az oktatás hivatalos felülete az E-KRÉTA. Itt minden pedagógus beírja az órákat, az órákhoz tartozó házi feladatot, illetve a KRÉTA rendszeren belüli Üzenetek funkció lehetővé teszi a kölcsönös kommunikációt.

A számonkérések módjáról, formájáról a szaktanárok adnak pontos tájékoztatást.

Kérem a diákokat, hogy oldják meg a tanáraiktól kapott feladatokat, a kért időre küldjék vissza és rendszeresen tanuljanak! Kérem a kedves Szülőket, hogy nagy odafigyeléssel kísérjék gyermekük otthoni munkáját!

Pedagógustársaim nevében is sikeres munkát és eredményes együttműködést kívánok.

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető

Tájékoztatás a koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről a gimnáziumban

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében:

 1. § E rendelet hatálybalépésétől
 2. a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
 3. b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
 4. c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az  intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
 5. d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a  rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
 6. e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
 7. f) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a  már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

Gimnáziumunkban kiemelt figyelemmel történik a takarítás és fertőtlenítés.

A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat – amely a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhető el – bemutatjuk a tanulóknak.

A március 15-i megemlékezés osztályszinten történik.

Dunaföldvár, 2020. március 12.

 

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatás szervezéséről a 2020/2021. tanévben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. § (5), valamint a 182/A-182/B pontban foglaltak szerint:

a szülőnek a 6 osztályos gimnáziumi oktatás 7. évfolyamára történő beíratáson döntenie kell arról, hogy az állam által biztosított etika vagy az egyház által tartott hit- és erkölcstan tantárgyat választják gyermekük számára a 2020/2021. tanévben.

A gimnáziumban a 6 osztályos gimnáziumban 8. osztályt kezdő tanulók 2020. szeptemberétől folytatják az etika és a hit-és erkölcstan tárgyak tanulását. Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgyak jelenlegi választását módosíthatják, ha változtatási szándékukat 2020. május 20-ig írásban bejelentik az iskola vezetőjének és az érintett egyházi jogi személy képviselőjének.

Ahhoz, hogy a szülőknek megfelelő információjuk legyen a döntés meghozatalához, az egyházak tájékoztatót tartanak az alábbi időpontban:

2020. március 3-án 17:30 órakor

Intézményvezetői pályázati kiírás – 2020.02.05.

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 16.- 2025. augusztus 15 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a pályázó szakmai önéletrajza,
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •       hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska osztályvezető nyújt, a 74/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/252-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Dunaföldvári Magyar László Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.) címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezetői beosztására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

*A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

XXV. Illyés Gyula Szavalóverseny – Gratulálunk!

Felsőrácegresen került megrendezésre idén 25. alkalommal Illyés Gyula szavalóverseny. A verseny kötelező feladatai közé tartozott egy Illyés Gyula és egy más költő szabadon választott verse.

Iskolánkból Szurok Ferenc Bence 11. A osztályos tanuló ment, aki Illyés Gyula: Haza, a magasban és Ady Endre: A fehér csönd című verset szavalta el.

Erős mezőnyben elért II. helyezett eredménye dicséretes!

Felkészítő tanára: Simonovicsné Hegedüs Laura magyar szakos tanár

Kiválók kirándulása 2019

A diákok között csak „stréber kirándulásként” emlegetett hagyományos jutalomkirándulásra idén szeptember 27-én került sor. Ezúttal Fejér megyén belül leltünk programjaink helyszínére.

Első utunk Iszkaszentgyörgyre vezetett. A Pappenheim-Amadé-Bajzáth kastélyt nagy meglepetésünkre nem egy, a megszokott értelemben vett idegenvezető mutatta be, hanem a kastélyt az államtól bérlő, finn lakója Ari Kapsus. A körbevezetés során nagyon sokat hallhattunk a kastély építésének körülményeiről, illetve a benne élők múltjáról. A finn műgyűjtő rendkívül nagy meglepetésünkre szinte hibátlanul beszélte a magyar nyelvet, kedves, barátságos, nyílt kisugárzása mindenkinek szívmelengető volt.

Iszkaszentgyörgyről Mórra vettük az irányt, ahol egy fél órás kis szabadprogrammal nyitottak. Az „Ezerjó városában” a Lamberg-kastély kiállításaiba kaptunk betekintést. Két csoportba osztva vezettek körbe bennünket a ma már múzeumként funkcionáló impozáns épületben. A körbevezetés során láthattunk egy sváb tájházat autentikus berendezéssel, egy Vasarely kiállítást, bepillantást nyerhettünk a városi könyvtárba, ami régen a kastély női szárnya volt, meséltek nekünk a móri csatáról, majd végül, de nem utolsó sorban a városról tekinthettünk meg egy kisfilmet.

A harmadik állomásunk Csókakő vára lett volna, de mivel éppen felújítás zajlik a várban, ezért rögtön a túra vette kezdetét Csókakőről Csákberényig. Szarvasbőgést sajnos nem hallhattunk, ám élményekben azt hiszem így is bővelkedünk a végül másfél órás séta után.

Az utolsó megálló Fehérvárcsurgón volt. A kertben sokan kihasználták a kínálkozó alkalmat és remek képeket készítettek a bámulatos környezetben. A Károlyi kastélyban való körbevezetés után egy hangszerkiállítást is megnéztünk, aminek szintén a kastély adott otthont.

Meglehetősen elfáradva, ám rengeteg felejthetetlen emlékkel tértünk haza.

Szebenyi Naomi

képek >>

„A kultúra, ami összeköt” program nagyváradi megvalósítása

Március 8-án indultunk nagy izgalmak és lelkesedés közepette Nagyváradra. Miután megérkeztünk, elfoglaltuk a szállásunkat a Porticumban, és találkoztunk kísérőinkkel, Kati nénivel és Judit nénivel. Egy előre nem tervezett meglepetés színházi előadással indult a program: Székely Csaba Bányavakság című tragikomédiáját nézhettük meg a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. A helyszín egy székely község, ahol a polgármesteri címért folyik a harc a két jelölt között, de központi figura még a magyarul tudó román rendőr is. Nagyon érdekes volt a darab – sok humorral, de ugyanakkor elgondolkodtató tartalommal. Jó volt, hogy a színház után vendéglátóinkkal beszélgethettünk az előadásról.
Egy kicsit körbenéztünk a Líceumban: szép, régi épület, sok folyosó, osztálytermek, szaktantermek – szinte labirintusnak tűnt az iskola. A színház környékén is tettünk egy rövid sétát, ahol nagyon szép, impozáns épületek sorjáznak már felújított vagy felújításra váró állapotban.
Másnap Nagyszalontára utaztunk, Arany János szülőfalujába. Nemcsak a Csonka Toronyban látható Arany János Múzeumot néztük meg, hanem eljutottunk Arany szülőházába is. Feleleveníthettük, bővíthettük irodalmi ismereteinket Aranyról, s tiszteletünket is leróhattuk a nagy magyar költő emléke előtt. A szoborparkban sétálva kiderült, hogy Arany Jánoson kívül Sinka István, Zilahy Lajos és Kulin György is Nagyszalonta szülöttei.
Délután a Nagyváradi Várban jártunk, este pedig az iskola színháztermében előadtuk Ady – összeállításunkat. Ezzel szerettünk volna kedveskedni vendéglátóinknak, hiszen az iskola neve Ady Endre Elméleti Líceum.
A következő napon már messzebbre indultunk: úticélunk Bánffyhunyad és Torda volt, Kolozsvár már sajnos nem fért bele a programba. Bánffyhunyadon a református templomban fogadott bennünket a lelkész úr, aki nemcsak a település, a templom múltjáról, hanem a jelenéről, a magyarság helyzetéről is beszélt. Tordán a sóbánya szédítő mélységébe ereszkedtünk alá, majd egy kis túrát tettünk a gyönyörű Tordai hasadékban – felemlegetve közben Szent László legendáját.
A negyedik napon gyalogtúrát tettünk a Sebes – Kőrös völgyében, Kőrösrév és Vársonkolyos között. Jártunk erdőben, ösvényen, sínek mellett; láttunk gyönyörű sziklafalakat és a Révi vízesést is. Horváth tanár úr lencsevégre kapott néhány különleges növényt is. Jó volt az idő és a hangulat: Kati néni osztályából újabb embereket ismerhettünk meg, hiszen ők is elkísértek bennünket a kirándulásra. A sportos délelőttöt délután egy táncpróba követte, elkezdtük közösen gyakorolni a moldvai tánclépéseket.
Az utolsó napon, március 12-én Nagyvárad belvárosában gyönyörködhettünk: jártunk többek között a Szent László Templomban, a Sas Palotában és az Ady Múzeumban. Lehetőségünk volt részt venni egy tanórán a Líceumban, majd zárásképpen újra táncra perdültünk – talán már egy kicsit felszabadultabban, mint egy nappal ezelőtt.
Ebéd után szomorú szívvel, de az élményekben gazdag napok emlékével indultunk haza. Köszönjük vendéglátóinknak a szíves fogadtatást, a törődést, a sok történetet és érdekességet, a náluk töltött szép napokat!

Rabóczki Ildikó kísérőtanár

Képek >>

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan

Tisztelt Szülő!

Az általános iskolák minden végzős tanuló szülőjének/törvényes képviselőjének lehetősége nyílik 2019. június 01. napjától, hogy gyermekeik adatait előzetesen beküldjék online módon az intézménybe. Az online beküldésre 2019. június 18-án 24 óráig van lehetőség.

A SZÜLŐ TEENDŐI:
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.
Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI (Beiratkozás középfokú intézménybe) felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.
Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

Kiválók kirándulása

          A diákok között csak „stréber kirándulásnak” nevezett, egynapos jutalomútra idén 2018. szeptember 28-án került sor. A kiránduláson résztvevő tanulók ez alkalommal délnyugatnak vették az irányt.

          Első állomásként ellátogattak a Tettyei mésztufa-barlangba. Ebben a Pécs szélén található egyedülálló geológiai képződményben mintegy 243 méteres gyalogtúrán vehettek részt. Az idegenvezető elmondta, hogy az 1900-as években ijesztgetésre használták a járatokat (a pokol kapujaként emlegették), később pedig a pécsi ifjak kedvelt szórakozóhelyévé és titkos főhadiszállásává váltak az üregek.

          A második megálló már Pécs belvárosában volt. Először a főtértől nem messze lévő zsinagógában, majd a tőle pár saroknyira található Csontváry kiállítás festményeiben gyönyörködhettek a nebulók.

          Ezek után egy szűk egyórás szabadprogram következett, amit leginkább étkezési célokra hasznosítottak az MLG-sek.

          A szabadidőt követően felkeresték a szintén helyben lévő Cella Septichora Látogatóközpontot. A 2000-ben az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított sírkamrák érdekes és látványos képet festettek magukról.

          A pécsi barangolást követően a csoport Tenkes kapitányának vára felé eredt. A siklósi várban egy csoportvezető kalauzolta a középkori kínzások világába az odalátogató gimnazistákat. A diákoknak igen gyomorforgató, felkavaró történeteket tolmácsolt, mint például a kínvallatás különböző fázisainak rejtelmei és a hozzájuk tartozó elmaradhatatlan kellékek (pl.: fogók, csipeszek, bárdok és a legfélelmetesebbek, a karók), a megszégyenítések sokszor vicces mivoltja (leginkább a különféle kalodák segítségével), illetve a várbörtönök „komfortossága” került még terítékre.

          A várbeli kiruccanás után, az utolsó etapot egy villányi fagyizás jelentette.

          A kirándulók kimerülten, ám felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza.

Képek >>

Jótékonysági bál

Kedves Szülők, Kedves Támogatóink!

Az első, hagyományteremtő céllal megrendezett jótékonysági bálunk sikeres megszervezéséhez nyújtott segítségüket, adományaikat, támogatásukat köszönjük.

A Magyar László Gimnázium közössége