Történelem-földrajz szakos tanár állás a Gimiben

Szekszárdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium

történelem – földrajz szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Történelem és földrajz tantárgyak oktatása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján. Versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, történelem-földrajz szakos tanári végzettség és szakképzettség,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
  •       Magyar állampolgárság.
  •       Cselekvőképesség.
  •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz.
  •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
  •       Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1. sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.
  •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné Keserű Katalin intézményvezető nyújt, a +36 30 350-4171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Fehérné Keserű Katalin intézményvezető részére a magyarlaszlogimi1@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

közigállás link: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukmb3qgmc2