Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről – 2020/2021. tanév

Tisztelt Szülők!

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2020/2021. tanév szeptemberétől induló hit és erkölcstanoktatás keretében a Római Katolikus egyház, a Református egyház és az Evangélikus Egyház jelezték, hogy a hit és erkölcstanoktatás megszervezésében részt vesznek.

A római katolikus hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Pécsi Egyházmegye Dunaföldvári Plébánia
Székhely: 7621 Pécs Dóm tér 2.
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve és címe:
Pongrácz Gábor hitoktató
Cím: 7020 Dunaföldvár Templom utca 11.
Telefon: 06-75/541-153

A református hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Magyarországi Református Egyház Tolnai Református Egyházmegye
Székhely: 1146 Budapest Abonyi u. 21
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve, címe:
Lenkeyné Teleki Mária lelkész
Telefonszám: 06-30/841-1058

Az evangélikus hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Magyarországi Evangélikus Egyház Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség
Székhely: 1085 Budapest Üllői út 24.
feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve, címe:
Molnár Iván lelkész
7020 Dunaföldvár Templom utca 36.
Telefon: 06-75/675-014