Tájékoztató a gimnáziumban bevezetett digitális munkarendről

Kedves szülők és kedves Diákok!

Március 16-tól az oktató nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik.

Fontos tudni, hogy ez nem tanítási szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.

Ezekhez a körülményekhez mindannyiunknak alkalmazkodni kell.

Ez az új munkarend tanárnak, diáknak komoly kihívást jelent. Ez egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, amely hozzájárul a járvány leküzdéséhez.

A tanítás-tanulás folyamata több digitális felületen zajlik, melyekről a szaktanárok tájékoztattak minden tanulót.

Az oktatás hivatalos felülete az E-KRÉTA. Itt minden pedagógus beírja az órákat, az órákhoz tartozó házi feladatot, illetve a KRÉTA rendszeren belüli Üzenetek funkció lehetővé teszi a kölcsönös kommunikációt.

A számonkérések módjáról, formájáról a szaktanárok adnak pontos tájékoztatást.

Kérem a diákokat, hogy oldják meg a tanáraiktól kapott feladatokat, a kért időre küldjék vissza és rendszeresen tanuljanak! Kérem a kedves Szülőket, hogy nagy odafigyeléssel kísérjék gyermekük otthoni munkáját!

Pedagógustársaim nevében is sikeres munkát és eredményes együttműködést kívánok.

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető