Tájékoztatás a koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről a gimnáziumban

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében:

  1. § E rendelet hatálybalépésétől
  2. a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
  3. b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
  4. c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az  intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
  5. d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a  rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
  6. e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
  7. f) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a  már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

Gimnáziumunkban kiemelt figyelemmel történik a takarítás és fertőtlenítés.

A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat – amely a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhető el – bemutatjuk a tanulóknak.

A március 15-i megemlékezés osztályszinten történik.

Dunaföldvár, 2020. március 12.

 

Fehérné Keserű Katalin

intézményvezető