Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatás szervezéséről a 2020/2021. tanévben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. § (5), valamint a 182/A-182/B pontban foglaltak szerint:

a szülőnek a 6 osztályos gimnáziumi oktatás 7. évfolyamára történő beíratáson döntenie kell arról, hogy az állam által biztosított etika vagy az egyház által tartott hit- és erkölcstan tantárgyat választják gyermekük számára a 2020/2021. tanévben.

A gimnáziumban a 6 osztályos gimnáziumban 8. osztályt kezdő tanulók 2020. szeptemberétől folytatják az etika és a hit-és erkölcstan tárgyak tanulását. Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgyak jelenlegi választását módosíthatják, ha változtatási szándékukat 2020. május 20-ig írásban bejelentik az iskola vezetőjének és az érintett egyházi jogi személy képviselőjének.

Ahhoz, hogy a szülőknek megfelelő információjuk legyen a döntés meghozatalához, az egyházak tájékoztatót tartanak az alábbi időpontban:

2020. március 3-án 17:30 órakor