Középfokú beiskolázás

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium

OM azonosító: 203408

 
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5
Telefon:
75/ 541-269
E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com
Honlap: https://magyarlaszlogimi.hu
Megbízott intézményvezető: Puskás Zsolt

A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi középiskolánkat.

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat – képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken való részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk. Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.

Művészeti csoportjaink városunk határain kívül is gyakran fellépői a kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, sportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás, asztalitenisz, kézilabda) támogatjuk a versenyzésben.

Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti színházlátogatások teszik színesebbé.

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget.

Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai tevékeny szereplői Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének.

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is.

A KÉPZÉS RENDJE:

Iskolánkban általános tantervű osztályok voltak, a 2023/2024-es tanévtől beindítjuk az emelt óraszámú képzést angol és német nyelvből, illetve a 6 évfolyamos képzésben már hetedik osztálytól két idegen nyelvet lehet tanulni. Tantárgyi rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak diákjaink. Szakkör formájában tanulhatnak a diákok olasz és spanyol nyelvet is, illetve az érdeklődők foglalkozhatnak programozással.

A 2023/ 2024-es tanévre tervezett induló osztályok:

  • 4 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0001
  • 6 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0002

Mindkét képzési formánkban emelt óraszámú angol- vagy német nyelvű oktatást biztosítunk, ill. a 6 évfolyamos képzésben már 7. osztálytól két nyelvet fognak tanulni a diákjaink.

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk.

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal (fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások – szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik fejlesztését.

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk.

Felvételi:

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján (max. 100 pont) rangsoroljuk a jelentkezőket. Felvételi elbeszélgetést tartunk a bejövő nyolcadikosoknak 2023. február 18-án, mivel szeretnénk élőben látni a hozzánk jelentkezőket. Az általános iskolai tanulmányaikhoz kötődő műveltségi kérdésekre kell majd válaszolniuk.

Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2022. november 15-én, kedden 8- 12 óráig tartunk. Ekkor az érdeklődő diákok, illetve szüleik óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk.

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal (fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások – szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik fejlesztését.

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani tudjuk.

Felvételi:

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. A jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont).

Nyílt nap: hatodikosok számára 2023. február 2-án, csütörtökön 15 órától bemutató foglalkozásokkal tartunk, 17 órakor szülői tájékoztatón ismertetjük meg a képzés sajátosságait.

Telefonos bejelentkezéssel fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.

Tanulmányi területek (PDF)

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:

A TUDÁS HÍDJA!

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET!