Középfokú beiskolázás

2021/2022. tanévre jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke:Dunaföldvári Magyar László Gimnázium

OM azonosító: 203408


Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5
Telefon: 75/ 541-269
E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com
Honlap: https://magyarlaszlogimi.hu
Intézményvezető: Fehérné Keserű Katalin
Pályaválasztási felelős: Puskás Zsolt

A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi középiskolánkat.

Munkánk sikerét mutatja, hogy hozzáadott pedagógiai érték tekintetében a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik helyen állunk.

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat – képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken való részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk. Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.

Művészeti csoportjaink városunk határain kívül is gyakran fellépői a kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, sportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás, asztalitenisz, kézilabda) támogatjuk a versenyzésben.

Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti színházlátogatások teszik színesebbé.

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget.

Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai aktív szereplői Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének.

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is.

A KÉPZÉS RENDJE:

Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak diákjaink.

A 2021/2022-es tanévre tervezett induló osztályok:

  • 4 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0001
  • 6 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0002

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk.

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal (fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások – szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik fejlesztését.

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk.

Felvételi:

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján (max. 100 pont) rangsoroljuk a jelentkezőket.

Jelentkezés az általános iskolákon keresztül!

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk.

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal (fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások – szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik fejlesztését.

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani tudjuk.

Felvételi:

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. A jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont).

Tanulmányi területek (PDF)

Jelentkezés az Oktatási Hivatal honlapján megjelenő egyéni jelentkezési lapon lehet!

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET!